Παραγωγική και Ενεργή Γήρανση

Να μην προσθέτεις μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά και ζωή στα χρόνια». Είναι ευρέως γνωστό ότι η πρόοδος των επιστημών υγείας έχει συμβάλει στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής. Αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, μιας και κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, αυτό δημιούργησε κάποιες προκλήσεις για τον άνθρωπο μετά το πέρας της συνταξιοδότησης. Κάποιοι…