Οι γυναίκες και τα ρούχα

Είναι γνωστό ότι οι αγορές με τις γυναίκες συνδέονται στενά. Με άλλα λόγια,υπάρχει εκείνο το στερεότυπο της γυναίκας που θα δοκιμάσει κάποιο ρούχο και θα αναρωτιέται και θα ρωτάει διαρκώς αν της τονίζει κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματός της. Επίσης υπάρχει εκείνο το στερεότυπο της γυναίκας που την καταβάλει η καταναλωτική μανία ή ακόμα που…