Αρχείο για 8 Σεπτεμβρίου, 2020

Δημόσιο: Έρχονται ριζικές αλλαγές στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 

Πηγή: Δημόσιο: Έρχονται ριζικές αλλαγές στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ – CNN.gr Ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, αξιοκρατικότερα: σε αυτό το τρίπτυχο στηρίζεται ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών πρόσληψης στο Δημόσιο […]