Συνταγή γιατρού στο κινητό με απλά βήματα!

Σε συνταγή γιατρού στο κινητό προχώρησε η Κυβέρνηση, μια εφαρμογή που ξεκινά σήμερα, Σάββατο, σε δοκιμαστικό επίπεδο. Πώς ακριβώς μπορείς να πάρεις τη συνταγή, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις. Συνταγή γιατρού μέσω εφαρμογής θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν οι πολίτες, μια πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, μέσω της οποίας μια ιδιαίτερα σημαντική…