Αλλαγή στα όρια ηλικίας για τους μακροχρόνια ανέργους

στις

Νέα όρια ηλικίας για τους μακροχρόνια ανέργους, ενώ ξεμπλοκάρουν αιτήσεις απ’ το 2017. Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο, ξεκαθαρίζεται πως διατηρείται σε ισχύ ακόμη και μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου το ευνοϊκό καθεστώς του 2000, βάσει του οποίου ο ΟΑΕΔ καταβάλλει τις εισφορές έως και 5 ετών προκειμένου οι μακροχρόνια άνεργοι να θεμελιώσουν δικαίωμα για σύνταξη. 

Γι’ αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι άνεργοι να έχουν τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης/ένσημα, δηλαδή 10ετία ασφάλισης οπουδήποτε (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.) αρκεί τελευταίος φορέας ασφάλισης να ήταν το ΙΚΑ, καθώς και να χρειάζονται έως 5 έτη ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα.

Αλλαγή στα όρια ηλικίας για τους μακροχρόνια ανέργους

Τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι μακροχρόνια άνεργοι, άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του 2000 και να αποκτήσουν δικαίωμα σε σύνταξη είναι: 

Advertisements
 • Το 62ο έτος (παλαιοί – νέοι) για θεμελίωση εκτός καθεστώτος Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,
 • Το 57ο έτος για θεμελίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Τα όρια ηλικίας είναι πλέον ενιαία για άνδρες και γυναίκες, ενώ οι υπόλοιπες προϋποθέσεις δεν έχουν αλλάξει. Στο πλαίσιο αυτό, η εγκύκλιος δίνει την εντολή στα υποκαταστήματα Μισθωτών του ΕΦΚΑ, τα οποία δεν είχαν διεκπεραιώσει αντίστοιχα αιτήματα, αναμένοντας οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση, να προβούν στη διεκπεραίωση των αιτημάτων.
Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους του ΙΚΑ και των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο τ.ΙΚΑ.

Οι προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι μακροχρόνια άνεργοι στην ευνοϊκή ρύθμιση εκτός από τα όρια ηλικίας είναι:

 • Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη.
 • Να πληρούν, τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση όρια ηλικίας.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση να μην έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.
 • Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ενσήμων για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο τ. ΙΚΑ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ήμερες).
Advertisements

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα στο τ.ΙΚΑ χρόνο ασφάλισης, συνυπολογίζονται:

 • Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το τ. ΙΚΑ τελευταίος φορέας.
 • Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
 • Κάθε χρόνος που συνυπολογιζόταν για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
 • Ο απαραίτητος για την συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας ορίζονται για άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένους του πρ. ΙΚΑ πριν και μετά την 01/01/1993 ως εξής : α) στο 67ο έτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, και β) στο 62ο έτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» και τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης στον ως άνω Κανονισμό κατά την τελευταία 13ετία πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους και 3.375 ημέρες για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993).

Εισφορές

Advertisements

Οι εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι η ασφαλιστική κλάση, στην οποία κατατάσσεται ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης, με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας του. Η κλάση κατάταξης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της κλάσης στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ειδικά για τους «νέους» ασφαλισμένους (τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 1/1/93), βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο μέσος όρος του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Διάρκεια

Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ’ αυτήν. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης συνιστά λόγο αναστολής της προαιρετικής ασφάλισης. Σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης εργασίας, δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά την διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση από το σημείο που είχε διακοπεί.

Δικαιολογητικά

Advertisements

Η υπαγωγή γίνεται με αίτηση του ανέργου στο Υποκ/μα ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του υποβάλλοντας. Απαιτούνται:

 • Τα Ασφαλιστικά του βιβλιάρια ή και βεβαίωση χρόνου από άλλο φορέα
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων και
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000.

Διαβάστε επίσης:

Μαζί με 2.107 ακόμα followers
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s