Αρχείο για Μαρτίου 2019

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Φιλητός, Φιλήτα, ΦιλήτηΛυδία, Λήδα, Λύδα *Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, ΜακεδονίτσαΜατρώνα, Ματρόνα * Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα, Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]