42 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους! ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Αναλυτικά:

13 Θέσεις εργασίας – Δήμος Χανίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύει στα Χανιά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

13 Θέσεις εργασίας – Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.315/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΨΩ5ΓΩΗ9-2ΑΜ), και την αριθμ. πρωτ. 1387/75665/24.05.2018 (ΑΔΑ:ΩΨΒΚΟΡ10-Η2Μ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ+Ε Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΥΕ Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 5
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές 2
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου ( Σάρωθρο) 2
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
ΣΥΝΟΛΟ: 13

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 ( χορηγείται από την υπηρεσία)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.
7. Για τους Οδηγούς : το αντίστοιχο δίπλωμα και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) .
8. Για τους Χειριστές Μηχανημάτων Έργων: τις αντίστοιχες ανά ειδικότητα άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων με τις αντίστοιχες άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
9. Για τους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες ή Συντηρητές : Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας του π.δ.108/2013 ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων & επιγραφών Γ’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013

Για τα επιμέρους τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα που πρέπει να προσκομίσουν, πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (στο Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 25/05/2018 μέχρι και 29/05/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

16 Θέσεις εργασίας – Δήμος Πειραιά

Ανακοινώνεται η πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με 16 άτομα, χρονικής διάρκειας από 15/06/2018 έως 31/12/2018, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:

– Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου [Project Manager]
– Έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο [Financial Manager]
– Έναν (1) Υπεύθυνο Προμηθειών [Supply/Procurements Manager]
– Έναν (1) Υπεύθυνο Δεδομένων και Ενημέρωσης [Data Manager/PI]
– Έναν (1) Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διοίκησης [HR/Admin. Manager]
– Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο [Legal Advisor], για το χρονικό διάστημα από 15/06/2018 έως 15/08/2018
– Έναν (1) Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator]
– Τρεις (3) Κοινωνικούς Επιστήμονες [Social Scientists]
– Δύο (2) Επόπτες Φιλοξενίας [Accommodation Supervisors]
– Δύο (2) Διερμηνείς Αραβικών [Arabic Interpreters]
– Έναν (1) Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί [Farsi/Dari Interpreters] και
– Έναν (1) Συνοδό [Accompaniment Focal Point]

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

https://www.neolaia.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s