Πολιτικός γάμος ήδη από το Βυζάντιο

«Οι Βυζαντινοί ως τα τέλη του 9ου αιώνα ακολουθούσαν τους παραδοσιακούς πολιτικούς τρόπους νομιμοποίησης του γάμου. Μόνο όταν τους αποκλείστηκε αυτή η επιλογή υπέταξαν και αυτή την πλευρά της ζωής τους στην Εκκλησία. Δεν ήταν επιλογή, αλλά υποχρέωση», λέει η καθηγήτρια Κατερίνα Νικολάου. «Τον Μάρτιο του 1982 ψηφίστηκε στην ελληνική Βουλή νόμος με τον οποίο…