Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά !

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδία και καλή σταδιοδρομία ! Σε αυτό το άρθρο μου θέλω να πω δυο λόγια για τα παιδιά εκείνα, τα οποία δεν μπόρεσαν φέτος να περάσουν κάπου και για εκείνα που πέρασαν αλλά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένα είτε για την σχολή είτε για τον τόπο. Πρέπει να ξέρετε πως κανένας άνθρωπος…