Οι σκέψεις μας είναι η αιτία

Αν δεν φέρεστε στον εαυτό σας όπως θα θέλατε να σας φέρονται οι άλλοι τότε δεν θα κατορθώσετε ποτέ να αλλάξετε τα δεδομένα της ζωής σας. Οι ενέργειες σας είναι οι κυρίαρχες σκέψεις σας .Έτσι αν δεν αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας με αγάπη και σεβασμό έχει σαν απόρροια να εκπέμπετε ένα σήμα που λέει ότι…